Ubuntu MATE gia nhập danh sách phân phối chính thức của Ubuntu

Danh sách các bản phân phối Linux dựa trên Ubuntu GNU / Linux, chính thức công nhận bởi Canonical, dự án thêm Ubuntu MATE.

Như bạn có thể đoán được tên của sự phân bố, sự khác biệt chính giữa Ubuntu Mate phiên bản khác dựa trên Ubuntu (Kubuntu, Xubuntu, vv) – Sử dụng như một môi trường máy tính để bàn MATE cơ sở. MATE – một nhánh của GNOME 2.x, sự phát triển biến thể bắt đầu sau khi phát hành GNOME 3 với giao diện mới GNOME Shell, đã tức giận một số lượng lớn người sử dụng.

Việc áp dụng Ubuntu MATE trong “gia đình” của Ubuntu sẽ thay đổi chút ít cho người dùng cuối – trừ khi hình ảnh cài đặt bây giờ sẽ được đăng tải trên trang web của dự án không phải là, và các máy chủ chính Ubuntu. Đồng thời, các nhà phát triển dự án nhận được rất nhiều lợi ích gắn liền với quyền truy cập vào cơ sở hạ tầng của Canonical. Tại thời điểm này, phiên bản hiện tại của Ubuntu MATE (14.04 LTS và 14.10) không có tư cách “chính thức”, nhưng các phiên bản tiếp theo (15.04) sẽ có nó.