Tốt hơn Font Rendering trong Debian Wheezy bằng cách sử dụng Infinality

Debian 7 Wheezy phông vẽ không phải lên để đánh dấu so với Linux khác dựa distro. Vẽ phông chữ có thể được cải thiện trong Debian trong nhiều cách khác nhau. Bạn có thể chỉnh sửa tập tin cấu hình chữ. Một thủ tục dễ dàng sử dụng Infinality bản vá lỗi font hiển thị. Infinality font hiển thị tuyệt vời vẻ rõ ràng.
Dưới đây là những gì bạn đã làm. Tải về các tập tin .deb sau từ liên kết sau đây:

 

 

 

 

Tải chúng từ các liên kết này. Đặt chúng trong một thư mục/thư mục. Bây giờ mở thiết bị đầu cuối cd vào thư mục/thư mục đó. Thực hiện lệnh sau để cài đặt tất cả chúng tại một thời điểm.

sudo dpkg –i *.deb

Tất cả các gói với quan hệ phụ thuộc sẽ được cài đặt. Bây giờ, sau khi khởi động lại, bạn sẽ thấy nhiều vẽ phông chữ tốt hơn.