Cài đặt và thiết lập ZNC trên Ubuntu

ZNC là một bouncer mạng IRC tiên tiến mà là trái kết nối tất cả các thời gian để một khách hàng IRC có thể ngắt kết nối hoặc kết nối lại mà không bị mất các phiên chat. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ biên dịch ZNC với các mô-đun quản trị web […]