Làm thế nào để cài đặt Whisker Menu trong Debian 7 Xfce?

Trình đơn Xfce mặc định trong Debian 7 Wheezy không có hiệu quả cho bạn. Bạn có thể muốn một cái gì đó nhiều hơn từ trình đơn. Có lẽ, searchabality của ứng dụng? Vâng, thác đơn phù hợp trong có khá tốt. Thác đơn là shipped với Xubuntu theo mặc định. Nhưng nó không […]