Cách dùng VIM trong Linux

CentOS có n tài khoản, cho Vim Hiển thị số dòng, có hai phương pháp: Hiển thị số dòng chỉ cho người dùng hiện tại và tất cả người dùng Hiển thị số dòng I. Hiển thị số dòng chỉ cho người dùng hiện tại Nhập lệnh: Vim ~/.vimrc Và sau đó: thiết lập nu […]