Làm thế nào để cài đặt Skype trên Debian 7 Wheezy

Skype cho kiến trúc i386 gói hoạt động trên Debian i386 hoặc Debian 32-bit phiên bản mà không phiền phức nào. Bạn cũng có thể sử dụng Skype cho kiến trúc i386 trong Debian amd64 hay Debian 64-bit. Nhưng cho Debian 64-bit, bạn cần phải đầu tiên sử đa Arch. Từ Wheezy trở đi, Debian […]