cài đặt DeadBeef Music Player trên Debian 7 Wheezy

DeaDBeeF là một nhẹ nhưng máy nghe nhạc tùy biến cao cho GNU / Linux trên thế giới. DeaDBeeF là thiếu tài nguyên và chạy rất tốt trên bất kỳ phần cứng. Máy nghe nhạc DeaDBeeF không có sẵn trong kho Debian 7 Wheezy. Nhưng nó có sẵn trong Debian 8 Jessie repo. Tuy nhiên, […]