Centos 7 Thay đổi tên của NIC

1. Kiểm tra địa chỉ IP [Root @ localhost ~] # ip một 1: lo: <LOOPBACK, UP, LOWER_UP> mtu 65536 qdisc nhà nước noqueue UNKNOWN link / loopback 00: 00: 00: 00: 00: 00 BRD 00: 00: 00: 00: 00: 00 inet 127.0.0.1/8 phạm vi chủ lo valid_lft mãi mãi mãi mãi preferred_lft inet6 :: […]

yum install wget Enter khi bạn nhìn sai

Xem xét kiến thức linux gần đây, vẫn còn rất nhiều vấn đề sẽ có vấn đề bạn sẽ gặp được tóm tắt như sau: 1, centos phiên bản mini được cài đặt bởi VitrualBox, khi cài đặt lnmp môi trường đòi hỏi yum install wget Tại dòng lệnh, gõ yum install wget Enter khi […]

Các centos 6.5 hệ thống thẻ EM1 giảm đến eth0

Bước đầu tiên: Sửa đổi hệ thống grub vi /boot/grub/grub.conf Thêm một tham số khởi động biosdevname = 0, kết quả tôi thay đổi như sau: [Root @ xingfujie ~] # cat /boot/grub/grub.conf # Grub.conf tạo ra bởi Anaconda # # Lưu ý rằng bạn không phải chạy lại grub sau khi thực hiện đổi […]

CentOS7 – Đóng firewall

Firewall Configuration CentOS7 của rất khác với các phiên bản trước đó, sau nhiều nỗ lực, cuối cùng đã tìm thấy chìa khóa để giải quyết vấn đề CentOS7 phiên bản này được sử dụng bởi tường lửa firewall mặc định, Iptables phiên bản trước là không giống nhau. Dễ dàng cấu hình một tường […]

Thiết lập bảo mật tài khoản Người sử dụng

Tài khoản người dùng là các thông tin của người sử dụng máy tính hoặc xác định, tất cả mọi người để truy cập các tài nguyên hệ thống, phải nhờ tài khoản người dùng của mình để truy cập vào máy tính. Trong hệ thống Linux, nó cung cấp một loạt các cơ chế […]

cân nhắc an ninh máy chủ Centos

1, trong các trường hợp tốt nhất có thể để vô hiệu hóa gốc đăng nhập từ xa, đăng nhập từ xa với các tài khoản thông thường, và sau đó chuyển sang thư mục gốc cho các hoạt động hàng ngày. 2, root và mật khẩu phức tạp của những người dùng khác. 3, […]

Cấu hình Security Settings Máy chủ vsftpd trên CentOS

Trong quá trình xây dựng các dịch vụ an ninh vsftp là rất quan trọng để xem nếu đăng nhập được hack, cho dù để tránh thời gian tới các hacker vết nứt, bây giờ tôi cảm thấy viết ftp quản lý an toàn, chúng tôi hy vọng sẽ giúp. Chức năng đăng nhập 1. […]

Top 20 bài Thực hành bảo mật máy chủ OpenSSH

OpenSSH là việc thực hiện của giao thức SSH. OpenSSH được khuyến khích cho đăng nhập từ xa, làm sao lưu, từ xa tập tin chuyển qua scp hay sftp, và nhiều hơn nữa. SSH hoàn hảo để giữ bảo mật và tính toàn vẹn dữ liệu trao đổi giữa hai mạng và hệ thống. […]