Nhấp vào liên kết MailTo hiện không bật lên Icedove ngày Crunchbang với Openbox

Trong bất kỳ diễn đàn trực tuyến hoặc các trang web khác, khi nhấp vào bất kỳ liên kết mailto hoặc khác liên kết với gửi thư tùy chọn, Icedove trên Crunchbang không bật lên. Trong thực tế các phóng ứng dụng không thể tìm thấy Icedove. Vì vậy, giải pháp là gì?
Vâng, nếu danh sách ứng dụng đó không hiển thị bạn đọc thư của bạn, đi cho chọn ứng dụng. Bây giờ hãy vào hệ thống tập tin. Từ đó vào/usr/bin. Tìm kiếm Icedove hoặc khác đọc thư bạn thích hoặc đã cài đặt trên hệ thống của bạn. Chọn cái này. Báo chí OK. Đó là . Vấn đề của bạn được giải quyết.