LMDE 2 – một phiên bản mới của phân phối Linux Mint dựa trên Debian với Cinnamon và MATE

Hôm qua là phiên bản phát hành thứ hai của các phân phối Linux Mint, dựa trên Debian GNU / Linux, – LMDE 2 (tên mã «Betsy»).

LMDE (Linux Mint Debian Edition) – một loại phân phối Linux Mint, Debian sử dụng một cơ sở hàng loạt, thay vì Ubuntu, theo truyền thống được sử dụng bởi các tác giả của Linux-dự án phổ biến. Các nhà phát triển cho rằng hệ thống này là phiên bản nhanh hơn một chút của Linux Mint gốc và sử dụng nhiều hơn các phiên bản gần đây của các gói. Là một môi trường làm việc cơ bản trong LMDE cung cấp Cinnamon và MATE.

Yêu cầu hệ thống LMDE phát hành 2 là khiêm tốn: một bộ xử lý x86 (32 bit hoặc 64-bit), 512 MB RAM (1 GB cho công việc thoải mái), 9 GB không gian đĩa (20 GB đề nghị), card đồ họa hỗ trợ 800 × 600 (đề nghị 1024 × 768), DVD-ổ đĩa hoặc USB-port.

Phiên bản đầu tiên của Linux Mint Debian Edition (LMDE) đã diễn ra trong năm 2010.