Borderlands: Phần tiếp theo trước! Đến trên Linux

Hôm nay đánh dấu việc phát hành Bắc Mỹ của AAA hành động tiêu đề ‘ Borderlands: The phần tiếp theo trước!’- và nó có sẵn cho Linux. Nhóm phát triển Aspyr, chịu trách nhiệm cho các cổng Mac và Linux, làm việc với hộp số và 2K trò chơi để đảm bảo ngày hỗ […]

Firefox 33 ổn định cuộn ra với đề xuất tìm kiếm, hỗ trợ OpenH264

Mozilla Firefox 33, Cập Nhật ổn định mới nhất trình duyệt web mã nguồn mở phổ biến rộng rãi, là lăn bây giờ trên Ubuntu ra. Những người sử dụng một bản phát hành được hỗ trợ của Ubuntu sẽ nhận được một nâng cấp tự động lên phiên bản mới nhất thông qua công […]