Làm thế nào để gán các phím tắt cho các ứng dụng bằng cách sử dụng Xfce phím tắt trong Debian 7 Xfce

Bạn có thể gán các phím tắt cho bất kỳ ứng dụng bằng cách sử dụng quản lý cài đặt Xfce. Chuyển đến cài đặt > quản lý cài đặt > bàn phím > phím tắt ứng dụng. Bấm Thêm. Nhấp vào mở. Bây giờ chọn ứng dụng bạn muốn gán một phím tắt. Nói, nó là giả lập X-thiết bị đầu cuối hoặc thiết bị đầu cuối. Chọn . Nhấp vào OK. Một hộp thoại sẽ xuất hiện. Bây giờ bấm các phím tắt. Trong trường hợp của tôi, tôi nhấn phím Windows + T. Bây giờ được chỉ định.
Bạn có thể kiểm tra các phím tắt được chỉ định.