Làm thế nào để cài đặt Whisker Menu trong Debian 7 Xfce?

Trình đơn Xfce mặc định trong Debian 7 Wheezy không hiệu quả cho bạn. Bạn có thể muốn một cái gì đó nhiều hơn từ trình đơn. Có lẽ, searchabality của ứng dụng? Vâng, thác đơn phù hợp trong khá tốt. Thác đơn shipped với Xubuntu theo mặc định. Nhưng không phải trường hợp với Debian Xfce. Đừng lo lắng! Bạn có thể cài đặt sử dụng thác đơn trong Debian. Thực hiện theo các thủ tục dưới đây:
Mở thiết bị đầu cuối thực hiện các lệnh sau một:

sudo sh -c ‘echo “deb http://download.opensuse.org/repositories/home:gottcode/Debian_7.0/ /” >> /etc/apt/sources.list.d/xfce4-whiskermenu-plugin.list ‘

 wget http://download.opensuse.org/repositories/home:gottcode/Debian_7.0/Release.key

sudo apt-key add – < Release.key

sudo apt-get update

sudo apt-get install xfce4-whiskermenu-plugin

  • Kích chuôt phải  Panel and chọn  Add New Items.
  • Hộp xuất hiện . tìm kiếm  Whisker Menu và thêm nó .
    Bạn có thể di chuyển đến vị trí bạn muốn phải. Bạn cũng có thể xoá các

    default Xfce Menu

    như bạn đã được một trình đơn thay thế tức là thác Menu. Cho rằng, nhấp chuột phải vào trình đơn Xfce mặc định chọn xóa.