Công bố hỗ trợ cho Linux trong ảo hóa VMware Horizon mật

VMware ra mắt chương trình thử nghiệm, theo đó người dùng có thể đánh giá hiệu suất của máy ảo chạy RHEL và Ubuntu Linux ở ảo hóa VMware Horizon mật, báo cáo của PCWorld.
VMware 6 Horizon là một nền tảng độc quyền cho các cơ sở hạ tầng máy tính để bàn ảo (VDI), ảo hóa và cung cấp máy tính từ xa và các ứng dụng trên một nền tảng duy nhất. Khi hệ thống này dành cho cá nhân máy tính để bàn ảo hàng hóa, nó vẫn tập trung vào làm việc với hệ thống điều hành Windows vì tỷ lệ cao của họ trên máy tính để bàn. Quyết định để thêm hỗ trợ Linux được thực hiện để kích hoạt hệ thống quản trị viên cho các công ty sử dụng máy tính để bàn ảo chạy Linux, làm việc với các công cụ tương tự mà bạn sử dụng máy ảo cho Windows.
Theo quy định, Hệ thống sử dụng VDI trong tổ chức với nhiều nhân viên yêu cầu từ xa truy cập vào cùng một dữ liệu và ứng dụng với một số lớn các thiết bị. Ngoài ra, ảo hóa làm cho việc quản lý và điều hành hệ thống trên toàn tổ chức lớn.