CentOS7 – Đóng firewall

Firewall Configuration CentOS7 của rất khác với các phiên bản trước đó, sau nhiều nỗ lực, cuối cùng đã tìm thấy chìa khóa để giải quyết vấn đề

CentOS7 phiên bản này được sử dụng bởi tường lửa firewall mặc định, Iptables phiên bản trước là không giống nhau. Dễ dàng cấu hình một tường lửa như sau:

1, tắt tường lửa: sudo systemctl dừng firewalld.service

2. Đóng khởi động: sudo systemctl disable firewalld.service

3, cài đặt iptables firewall

Thực hiện lệnh sau để cài đặt iptables firewall: sudo yum cài đặt iptables-dịch vụ
?

4, cấu hình iptables firewall, mở cổng được chỉ định (đặc biệt với các phiên bản trước đó, rất nhiều bài thuyết trình trực tuyến, nơi mà ít giới thiệu)

5. Thiết lập tường lửa iptables khởi động: sudo systemctl phép iptables
?

OK, theo cấu hình cổng có thể được truy cập