Các centos 6.5 hệ thống thẻ EM1 giảm đến eth0

Bước đầu tiên: Sửa đổi hệ thống grub vi /boot/grub/grub.conf Thêm một tham số khởi động biosdevname = 0, kết quả tôi thay đổi như sau: [Root @ xingfujie ~] # cat /boot/grub/grub.conf # Grub.conf tạo ra bởi Anaconda # # Lưu ý rằng bạn không phải chạy lại grub sau khi thực hiện đổi […]

cân nhắc an ninh máy chủ Centos

1, trong các trường hợp tốt nhất có thể để vô hiệu hóa gốc đăng nhập từ xa, đăng nhập từ xa với các tài khoản thông thường, và sau đó chuyển sang thư mục gốc cho các hoạt động hàng ngày. 2, root và mật khẩu phức tạp của những người dùng khác. 3, […]

Xem dưới CentOS yum cài đặt các đường dẫn tập tin

Nhiều lần sử dụng yum cài đặt phần mềm là rất dễ dàng, giúp chúng tôi giải quyết các gói phụ thuộc giữa các gói, nhưng có là một trong những nhược điểm là các tài liệu liên quan đến đôi khi không thể tìm được địa chỉ. Ở đây một phương pháp cho việc […]

Tăng năng suất với tmux trên Ubuntu và CentOS

Tmux là một bộ đa thiết bị đầu cuối. Nó cho phép bạn chạy và quản lý nhiều lệnh nhắc nhở đồng thời từ một phiên tmux. Nó là tương đương với một quản lý cửa sổ đồ họa, cho lệnh nhắc nhở. Tmux sử dụng một mô hình client / server mà cho phép […]

MySQL hiệu suất thực tế cuộc sống Mẹo và thủ thuật

Trong thời gian gần đây thường là đủ để tối ưu hóa hiệu suất của các trang web. Và thường “chai-cổ” trong việc thực hiện của các trang web này là DB lỗi, trong kiến trúc lẫn trong khi thực hiện truy vấn. Bắt đầu từ vị trí không chính xác lập chỉ mục, hoặc […]

Hướng dẫn cài đặt FFmpeg trên VPS server centos

f you want to use FFmpeg on RPM-based Linux, you can install pre-built FFmpeg package by using yum package manager after enabling additional third-party repositories. However, the version of FFmpeg included in such repositories is typically outdated. If you want to try FFmpeg’s bleeding edge features, you probably want to build FFmpeg yourself from its […]

HƯớng dẫn cách update autoconf trên centos vps server

Question: I am trying to use autoconf to generate a configuration file on CentOS. However, it fails with the following error. Apparently, the default autoconf on CentOS is not meet the requirement. How can I upgrade autoconf on CentOS?”configure.ac:1: error: Autoconf version 2.69 or higher is required” autoconf is a development tool used to generate […]

Hướng dẫn nâng cấp Ruby trên centos

Question: I installed a Ruby package with rubygems on CentOS 6.5. When I attempt to start the Ruby application, it fails to start because my CentOS system does not meet the minimum version requirement of Ruby (1.9 and higher). How can I upgrade Ruby on CentOS? On CentOS 6.5, the default version of Ruby installed […]

Hướng dẫn update centos 6.2, 6.3, 6.4 lên 6.5 trên VPS, server

CentOS community has released its major release of CentOS 6.5 on 1st December 2013, Since from the day of release every one is looking for upgrading the current version to latest CentOS release. This how to is mainly focusing on upgrading previous release of CentOS 6.x to the latest. Before going to update, lets look […]

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình VNC Server trên CentOS 7 / RHEL 7

The following simple guide help you to setup the VNC server on RHEL 7/CentOS 7 machines, VNC help to share the desktop with the other machines which has a client installed. VNC server and client are not installed by default, you need to setup the vnc server manually. Before installing the VNC server, let us […]