cài đặt DeadBeef Music Player trên Debian 7 Wheezy

DeaDBeeF một nhẹ nhưng máy nghe nhạc tùy biến cao cho GNU / Linux trên thế giới. DeaDBeeF thiếu tài nguyên chạy rất tốt trên bất kỳ phần cứng. Máy nghe nhạc DeaDBeeF không có sẵn trong kho Debian 7 Wheezy. Nhưng nó có sẵn trong Debian 8 Jessie repo. Tuy nhiên, bạn có thể tải về DeaDBeeF mới nhất từ trang web của họ cài đặt trong Debian Wheezy. Đi để tải trang bạn sẽ tìm thấy .deb gói cho cả hai 32-bit 64-bit. Tải về một trong đó phù hợp với bạn. cài đặt bằng cách sử dụng gdebi. sẽ cài đặt mà không phiền phức nào. Bạn sẽ thích sự đơn giản của DeaDBeeF.